Döviz Çevirme

Döviz Çevirici

Tekstil mühendisliği Ne iş yapar

Bu mühendislik programında, tekstil sanayinin kullandığı tekstilhammaddelerinin özellikleri, bunların işlenmesi ile ilgili yeni yöntemve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütebilecek düzeydeteknik eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tekstil Mühendisliğiprogramında öğrenciler tekstil teknolojisi ve tekstil kimyası veterbiyesi alanlarında bilgilendirilirler. Tekstil teknolojisi, iplik,dokuma, örme ve konfeksiyon, kalite kontrol konularında; tekstilkimyası ve terbiyesi ise, lif boyar madde, tekstil yardımcı maddekimyası ile baskı, apre, kimyasal tekstil, kontrol kimyası konuları ileilgilenir.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Eğitim süresince matematik, fizik, kimya gibi temel fen dersleri;statik, malzeme, mukavemet, dinamik, elektrik makineleri, akışkanlarmekaniği, termodinamik, ısı iletimi, otomatik kontrol gibi mühendislikdersleri yanında dokumacılık esasları, tekstil kimyası, kalite kontrol,dokuma hazırlık, pamuk iplikçiliği, yün iplikçiliği desencilik gibimeslek dersleri okutulmaktadır. Öğrenciler dersleri kuramsal veuygulamalı olarak izlemekte, yaz aylarında staj yapmaktadırlar. Lisanseğitimi 4 yılda tamamlanmaktadır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Tekstil Mühendisi" ünvanı verilir.
Gelişen tekstil sanayii, beraberinde bu alanda iyi yetişmiş teknikinsan gücüne olan gereksinimi de arttırmaktadır. Tekstil Mühendisleriiş bulma sorunuyla karşılaşmamakta; hatta oldukça iyi koşullardaçalışma olanaklarına sahip bulunmaktadırlar. Tekstil Mühendisleri busektörde bulunan özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

1 Response to "Tekstil mühendisliği Ne iş yapar"

Rupinder Says :
22 Temmuz 2010 21:55

Çok eğlenceli geçen yılki sınıf dönen ve 8 bizi görmek için 2 yeni öğrenciler bir araya gelecekti.

Rejenere Iplikler

Yorum Gönder